Gastos sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Gastos do orzamento de 2024 sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Orzamento de gastos por Eixo e Prioridade de inversión do Plan Estratéxico e Consellería

Ingresos do orzamento 2024

Ingresos do orzamento 2024

Datos do orzamento de ingresos por entidade e clasificación económica ata nivel de concepto

Gastos do orzamento 2024

Gastos do orzamento 2024

Orzamento de gastos por Consellería, capítulo da clasificación económica e grupo da clasificación funcional