Datos abertos Datos abertos

Gastos do orzamento 2023

Gastos do orzamento 2023

Orzamento de gastos por Consellería, capítulo da clasificación económica e grupo da clasificación funcional

Ingresos do orzamento 2023

Ingresos do orzamento 2023

Datos do orzamento de ingresos por entidade e clasificación económica ata nivel de concepto

Gastos sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Gastos do orzamento de 2023 sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Orzamento de gastos por Eixo e Prioridade de inversión do Plan Estratéxico e Consellería