Atrás

A XUNTA DESTACA QUE OS ORZAMENTOS DE 2023 SON SOLIDARIOS, SOLVENTES E FONTE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Atrás
21 November 2022

A XUNTA DESTACA QUE OS ORZAMENTOS DE 2023 SON SOLIDARIOS, SOLVENTES E FONTE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Imagen Principal
  • O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos interveu no Debate de Totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos de Galicia para 2023
  • Subliñou que estes presupostos achegan certezas aos axentes económicos e á cidadanía
  • As contas de 2023 ascenden a 12.620M€ e son as máis altas da historia de Galicia
  • Reforzan con máis de 500M€ cinco liñas de actuación prioritarias: apoio e protección das familias e das persoas; aforro e eficiencia enerxética; dinamización económica; protección do medio ambiente, loita contra a seca e o cambio climático; e fortalecemento dos servizos públicos
  • Ademais, reforzan o gasto social e os investimentos, volven baixar impostos e consolidan as rebaixas xa aprobadas

 

 

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2022.- O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe que os orzamentos do vindeiro ano son solidarios, solventes e unha fonte de dinamización económica.

Así o expuxo durante a súa intervención no Debate de Totalidade do Proxecto de Orzamentos de 2023 onde sinalou que estas contas achegan certezas aos axentes económicos e á cidadanía, algo esencial para favorecer o crecemento económico.

Neste sentido, o conselleiro subliñou que os orzamentos do ano que vén parten dun cadro macroeconómico sólido e contrastado, e contan co aval da Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Miguel Corgos afirmou ademais, que Galicia recuperará, xa a principios de 2023 e antes que a media de España, a riqueza prepandemia.

O orzamento máis alto da historia
Os orzamentos de 2023 ascenden a 12.620 millóns de euros, os máis altos da historia de Galicia e nacen co obxectivo de axudar, protexer e acompañar ás familias que máis o necesiten e ás empresas na conxuntura actual. Ademais, son tamén uns presupostos de impulso, do impulso que Galicia necesita.

Un impulso baseado nunha política fiscal propia e previsible que aposta por baixar os impostos todo o posible; no reforzo constante e continuo dos servizos públicos, no endebedamento responsable e en máis reforzo no investimento produtivo.

Neste marco, os presupostos de 2023 reforzan un ano máis o gasto social, é dicir, a sanidade, a educación, as políticas sociais, e o fomento do emprego. Así, estes orzamentos inclúen o maior gasto social da historia da Comunidade que ascende a 9.368 millóns de euros (709 millóns máis que no vixente exercicio) para sanidade, ensino, políticas sociais e emprego. 

Tamén inclúen un reforzo do investimento produtivo, de forma que o vindeiro exercicio, a Comunidade disporá de 2.772 millóns de euros para investimentos, un 8,5% máis que no 2022 co obxectivo de axudar a impulsar investimentos que aceleren a transformación do tecido produtivo, en especial, mobilizando os fondos europeos Next Generation, apoiando aos sectores produtivos estratéxicos, e fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, internacionalizado e sustentable.

Segundo explicou Miguel Corgos os orzamentos de 2023 tamén reforzarán con máis de 500M€ adicionais cinco liñas prioritarias de actuación para acompañar a familias e empresas nesta conxuntura de alza de prezos e con medidas para impulsar a competitividade. 

As liñas de actuación inclúen medidas de apoio e protección das familias e das persoas máis vulnerables; medidas de aforro e eficiencia enerxética; medidas de dinamización económica; medidas de protección do medio ambiente, loita contra a seca e o cambio climático; e finalmente medidas de fortalecemento dos servizos públicos autonómicos.

Estas cinco liñas están perfectamente encaixadas na planificación deseñada no Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, de feito, estes, serán os primeiros orzamentos en clave Galicia 2030 nos que se inclúan as prioridades dos eixos e obxectivos estratéxicos da folla de ruta trazada pola Xunta para esta década.

Modelo fiscal propio e previsible
Durante a súa intervención, o conselleiro de Facenda e Administración Pública explicou que Galicia ten un modelo fiscal propio e previsible cunha senda propia desde hai máis dunha década. Neste sentido, subliñou que no 2023 as familias son o centro das políticas de loita contra a inflación mediante baixadas nos impostos.

Así, en materia de política fiscal, os orzamentos recollen unha serie de medidas para mitigar os efectos da inflación na renda dispoñible das familias e reforzar o impulso da reactivación económica.

No Imposto da Renda, defláctanse con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2022 os tres primeiros tramos do IRPF e rebáixase por cuarta vez en nove anos o IRPF, neste caso, o tramo autonómico máis baixo para rendas máis modestas, que pasa do 9,4% ao 9%. Os cidadáns galegos aforrarán na declaración de 2023 unha media de 476€ en relación ao que pagaban en 2009. 

Por outra banda, Galicia será a primeira comunidade en equiparar a efectos fiscais as familias con dous fillos ás familias numerosas cunha dedución de 250 euros no IRPF. Tamén se duplica a dedución que se aplica ás familias numerosas co que a dedución das familias con tres fillos será de 500€, cun aumento doutros 250€ por cada fillo a maiores.

Ademais, a Xunta seguirá a senda marcada para o Imposto de Patrimonio, e consolidará outras rebaixas xa aprobadas en anos anteriores como a baixada do tipo xeral no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Onerosas ata o 9%; os tipos reducidos para mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade, o Programa de Impostos 0 no rural ou a eliminación do Imposto de Sucesións para o 99,9% das herdanzas directas.

Galería de imaxes

A XUNTA DESTACA QUE OS ORZAMENTOS DE 2023 SON SOLIDARIOS, SOLVENTES E FONTE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA A XUNTA DESTACA QUE OS ORZAMENTOS DE 2023 SON SOLIDARIOS, SOLVENTES E FONTE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA