Datos abertos Datos abertos

Gastos sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Gastos do orzamento de 2022 sobre el Plan Estratéxico de Galicia

Orzamento de gastos por Eixo e prioridade de inversión do plan estratéxico e Consellería.

Gastos do orzamento 2022

Gastos do orzamento 2022

Orzamento de gastos por Consellería, capítulo da clasificación económica e grupo da clasificación funcional

Ingresos do orzamento 2022

Ingresos do orzamento 2022

Datos do orzamento de ingresos por entidade e clasificación económica ata nivel de concepto.