Datos abertos Datos abertos

Ingresos do orzamento 2020

Ingresos do orzamento 2020

Datos do orzamento de ingresos por entidade e clasificación económica ata nivel de concepto.

Gastos do orzamento 2020

Gastos do orzamento 2020

Orzamento de gastos por Consellería, capítulo da clasificación económica e grupo da clasificación funcional

Gastos sobre o Plan Estratéxico de Galicia

Gastos do orzamento de 2020 sobre el Plan Estratéxico de Galicia

Orzamento de gastos por Eixo e prioridade de inversión do plan estratéxico e Consellería.